Blog #4 Nieuwe werkgever

Mijn werkgever begint ook te beseffen dat dit geen virusje betreft dat op korte termijn is verholpen. Hun reacties en medeleven zijn echter geweldig. De manier waarop ze communiceren met mij verdient een dikke pluim. Maar er zit natuurlijk ook een zakelijke kant aan. Na een kort consult met de bedrijfsarts is het onvermijdelijke daar en wordt mijn contract in proeftijd beëindigd. Die zag ik wel aankomen, maar ik heb er wel mee te dealen.

Voor Pluto maak ik een afspraak bij de dierenarts om de lymfetumor in zijn hals te laten verwijderen. Zijn full body scan was in april 2018 heel positief. Maar ik merkte dat hij langzaam slechter werd. En de snelle terugkeer van die knobbel in zijn hals was niet goed. Op advies van de dierenarts werd voorafgaand aan de operatie een longfoto gemaakt. Daar sloeg de twijfel toe. Kan hij de narcose nog wel aan? Ik stond voor een moeilijke keuze. Een nieuwe CT- scan kon meer duidelijkheid geven over de werkelijke gezondheidstoestand van Pluto. Kort daarop de uitslag: Pluto had in korte tijd uitzaaiingen ontwikkeld in de longen. Geen operatie. Geen kans meer.
Mijn wereld stortte in. Ik had nog een korte periode met hem samen. Mijn kleine grote vriend, steun en toeverlaat, mijn allessie. Terwijl ik probeerde te begrijpen wat er met mijn eigen lijf gebeurde, moest ik tevens dealen met de kennis dat ik Pluto snel zou verliezen.……

Wenda